สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล Digital Signage 

Digital signage  ที่ใช้ง่าย

        สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สอนการใช้ง่ายครั้งเดียวสามารถเข้าใจได้เลย  ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ  Layout  ต่างๆ ก็ง่าย acheter levitra generique

spmc-2016-02-09-at-3.09.47-PM